qoop.nl - de grootste veilingsite voor verzamelaars

 
Ga naar artikel
Uitgebreid Zoeken
klik en registreer je
Qoop.nl, de grootste veilingsite voor verzamelaars  22 aug 2017 17:00 uur
Inloggen
INLOGGEN
Wachtwoord kwijt?
WACHTWOORD KWIJT?
Inschrijven
SCHRIJF JE IN
 

alle PowerSellers
alle Rubrieken
alle Prikborden
alle qoopShops
 
  qoop.nl : Verzamelen : Devotionalia


PijlVeilingen
qoopShopsFotogalerijPrikbord

 
Devotionalia: | Bijna weg! | Nieuw binnen, voor het eerst geplaatst op qoop.nl |
 

 

Kijk eens bij deze veilingen
Plaats je veiling prominent in de galerij van deze rubriek.

Kijk eens in deze Devotionalia qoopShops
In de rubriek Devotionalia zijn nog geen qoopShops aanwezig, waarom zou je niet de eerste zijn en zo extra opvallen?

Open vandaag nog een qoopShop, wordt Powerseller voor Ä 39,95 per jaar!.

Je kunt binnen 5 minuten aan de slag.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Pagina verder Naar laatste pagina
1.372 artikelen op de veiling Devotionalia
FOTO'SARTIKELPRIJS#EINDIGT
koop nu!Bidprentje, Claessen, Lahaije, Amby.
In dankbare herinnering aan Joannes Wilhelmus Claessen echtgenoot van Maria Hubertina Lahaije. Geboren te Amby 16 februari 1908. Overleden in zieke...
1.50023 aug 18:51
 
koop nu!Rouwbrief 1923, de Boer, v.d. Zee, Workum.
Unieke rouwbrief uit 1923! Heden overleed na een smartelijk doch geduldig gedragen lijden onze innig geliefde Echtgenoot en Vader Meindert A. de Bo...
12.00024 aug 11:05
 
koop nu!Rouwbrief 1923, de Boer, Gaastra, Workum.
Unieke rouwbrief uit 1923! Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd-, en Grootvader Auke A. de Boer, in den ouderdom va...
12.00024 aug 11:05
 
koop nu!Rouwbrief 1912, Wiersma, Kuiper, Bolsward.
Unieke rouwbrief uit 1912! Heden morgen behaagde het den Heere van mijne zijde weg te nemen mijne zeer geliefde Echtgenoote Doutje Tjeerds Wiersma,...
13.00024 aug 11:05
 
koop nu!Rouwbrief 1936, Bangma, Zeldenrust, Parrega.
Unieke rouwbrief uit 1936! Parrega, 8 april 1936. Heden overleed onverwacht, onze beminde Man en Vader Tjipke Jans Bangma, in den ouderdom van 59 j...
9.00024 aug 11:05
 
 
koop nu!Rouwbrief 1908, Jorrit, Sieperda, Postma, Hieslum.
Unieke rouwbrief uit 1908! Heden overleed onze geliefde eenige zoon en broeder Jorrit, in den jeugdigen leeftijd van ruim 24 jaar. Hieslum, 15 apri...
13.00024 aug 11:05
 
koop nu!Rouwbrief 1934, Pingjum, Wervershoof, Hilarides.
Unieke rouwbrief uit 1934! Pingjum, 19 juli 1934. Heden overleed, zacht en kalm, onze Man, Vader en Behuwdvader Lammert Scheltes Hilarides, in den ...
12.00024 aug 11:05
 
koop nu!Rouwbrief 1931, Zeldenrust, De Jong, Warns.
Unieke rouwbrief uit 1931! Hedenmorgen zes uur overleed, zacht en kalm, onze geliefde Oom, Hijlke Piers Zeldenrust, sedert 25 Nov. 1918 Wedn. van H...
12.00024 aug 11:05
 
koop nu!Rouwbrief 1909, Steynsburg, Naarden, Gaastra.
Unieke rouwbrief uit 1909! Op den 16en juni overleed te Steynsburg K.K., na een kort doch hevig lijden, onze innig geliefde oudste Zoon en Broeder ...
13.00024 aug 11:05
 
koop nu!Rouwbrief 1932, Bijlsma, Gaastra, Bussum, Bandoeng
Unieke rouwbrief uit 1932! Heden overleed onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Magdalena Bijlsma, Weduwe van den Heer Hendrik Gaastra, in den...
12.00024 aug 11:05
 
koop nu!Rouwbrief 1926, Arum, Akkrum, Witmarsum, Soest.
Unieke rouwbrief uit 1926! Arum, 21 dec 1926. Hedenavond overleed zacht en kalm, onze innig geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Tettje Rintjes ...
13.00024 aug 11:05
 
koop nu!Rouwbrief 1930, Rodenhuis, Van Eijk, Dijkhorst.
Unieke rouwbrief uit 1930! Heden overleed, na een geduldig lijden, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de heer Sjoerd Rodenhuis...
12.00024 aug 11:05
 
koop nu!Rouwbrief 1927, Parrega, Sieperda, Plantinga.
Unieke rouwbrief uit 1927. Parrega, 16 Sept. 1927. Hedenmiddag omstreeks 12 uur overleed zacht en kalm, na een smartelijk, doch geduldig lijden, on...
12.00024 aug 11:05
 
koop nu!Rouwbrief 1918, Warns, De Jong, Zeldenrust.
Unieke rouwbrief uit 1918! Warns, 24 November 1918. Heden overleed zacht en kalm, na een langdurig geduldig gedragen lijden, mijn geliefde Echtgeno...
13.00024 aug 11:05
 
koop nu!Rouwbrief 1939, V.d. Brug, Duursma, Leeuwarden.
Unieke rouwbrief uit 1939! Hedennacht werd plotseling van ons weggenomen onze geliefde Echtgenoote en Moeder Tjitske van der Brug, in den ouderdom ...
12.00024 aug 11:05
 
koop nu!Rouwbrief 1927, Parrega, Oppedijk, Sieperda.
Unieke rouwbrief uit 1927! Parrega, 14 Januari 1927. Hedenmorgen omstreeks 11 uur, overleed zacht en kalm, tot onze diepe droefheid mijn geliefde E...
13.00024 aug 11:05
 
koop nu!Rouwbrief 1937, Doniaga, Rauwerd, Ypecolsga.
Unieke rouwbrief uit 1937! Hedenmorgen 1 uur overleed zacht en kalm, in de Hope des Eeuwigen Levens, onze geliefde Moeder, Behuwd, Groot- en Overgr...
13.00024 aug 11:05
 
koop nu!Rouwbrief 1927, Witmarsum, Elburg, Keizer De Boer
Unieke rouwbrief uit 1927! Witmarsum, 5 Februari 1927. Heden overleed zacht en kalm, in vollen vrede, onze innig geliefde Moeder, Behuwdmoeder, Gro...
9.00024 aug 11:05
 
koop nu!Rouwbrief 1935, Parrega, Zeldenrust, Reitsma.
Unieke rouwbrief uit 1935! Parrega, 6 Februari 1935. Hedenmorgen overleed zacht en kalm, in haar Heer en Heiland, onze geliefde Vrouw en Pleegmoede...
12.00024 aug 11:05
 
koop nu!Rouwbrief 1934, Hermanides, Knevelman, Lekkum.
Unieke rouwbrief uit 1934! Heden overleed, na een langdurig, geduldig gedragen lijden, mijn geliefde Echtgenoote Marijke Hermanides, in den ouderdo...
12.00024 aug 11:05
 
 
koop nu!Rouwbrief 1946, Parrega, Sieperda, Plantinga.
Unieke rouwbrief uit 1946! Parrega, 27 Juli 1946. Heden overleed, na een geduldig gedragen lijden, mijn geliefde Man en Vader Hendrik Ruurd Sieperd...
11.00024 aug 11:05
 
koop nu!Bidprentje, Erica Priesterwijding Victor Maagd.
Ter Herinnering aan de H. Priesterwijding en Eerste H. Mis van Victor A.H. Maagd. Groningen 5 april, Winschoten 6 april, Erica 13 april 2008.
2.00024 aug 11:05
 
koop nu!Religieus, Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde.
Heel oud Zondagsschoolplaatje.
0.75024 aug 11:05
 
koop nu!Devotie, Religieus, Gij zult uw naaste liefhebben.
Religieus plaatje. Op de achterkant een uitgebreide uitleg over de voorkant. Gij zult uw naaste liefhebben als u zelven. Mattheus 22:39b. Moerbei. ...
0.85024 aug 11:05
 
koop nu!Devotie, Religieus, Gij zult mij leiden.
Religieus plaatje. Op de achterkant een uitgebreide uitleg over de voorkant. Gij zult mij leiden door Uw raad en daarna zult Gij mij in heerlijkhei...
0.85024 aug 11:05
 
koop nu!Devotie, Religieus, Zo Gij Heere.
Religieus plaatje. Op de achterkant een uitgebreide uitleg over de voorkant. Zo gij Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere wie zal bestaan. Ps...
0.85024 aug 11:05
 
koop nu!Devotie, Religieus, Gij Heer zijt goed.
Religieus plaatje. Op de achterkant een uitgebreide uitleg over de voorkant. Gij Heer zijt goed en gaarne vergevende. Olijf. Zondagsschool.
0.85024 aug 11:05
 
koop nu!Devotie, Religieus, Die Mij vroeg zoeken.
Religieus plaatje. Op de achterkant een uitgebreide uitleg over de voorkant. Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. Spreuken 8:17b. Linze. Zondag...
0.85024 aug 11:05
 
koop nu!Devotie, Religieus, Hemel uwen weg.
Religieus plaatje. Op de achterkant een uitgebreide uitleg over de voorkant. Hemel uwen weg op den Heere. Psalm 37:5a. Amandelboom. Zondagsschool.
0.85024 aug 11:05
 
koop nu!Devotie, Religieus, Want wij hebben hier geen.
Religieus plaatje. Op de achterkant een uitgebreide uitleg over de voorkant. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomend...
0.85024 aug 11:05
 
koop nu!Devotie, Religieus, Want Uw is het koninkrijk.
Religieus plaatje. Op de achterkant een uitgebreide uitleg over de voorkant. Want Uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwig...
0.85024 aug 11:05
 
koop nu!Devotie, Religieus, Uw naam worde geheiligd.
Religieus plaatje. Op de achterkant een uitgebreide uitleg over de voorkant. Uw naam worde geheiligd. Mattheus 6:9b. Johannesbroodboom. Zondagsschool.
0.85024 aug 11:05
 
koop nu!Devotie, Religieus, Roept Mij aan in den dag.
Religieus plaatje. Op de achterkant een uitgebreide uitleg over de voorkant. Roept Mij aan in den dag der benauwdheid. Psalm 50: 15a. Cypres. Zonda...
0.85024 aug 11:05
 
koop nu!Devotie, Religieus, Ik geloof Heere.
Religieus plaatje. Op de achterkant een uitgebreide uitleg over de voorkant. Ik geloof Heere. Kom mijn ongeloovigheid te hulp. Markus 9:24b. Granaa...
0.85024 aug 11:05
 
koop nu!Devotie, Religieus, De God nu der hope.
Kaart om op te hangen met gaatje voor een koord. De God nu der hope vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het gelooven. Rom. 15:13. Zon...
2.00024 aug 11:05
 
 
koop nu!Religieus, Devotie, Zijt dan niet bezorgd.
Religieus plaatje met tekst. Religieus, Christelijk, Zondagsschool, School met den Bijbel. Jaren 10/20. Zondagsschoolplaatje.
1.65024 aug 11:05
 
koop nu!Religieus, Devotie, Vergeet nooit één van Zijn.
Religieus plaatje met tekst. Religieus, Christelijk, Zondagsschool, School met den Bijbel. Jaren 10/20. Zondagsschoolplaatje.
1.65024 aug 11:05
 
koop nu!Religieus, Devotie, Opdat wij niet meer de zonde
Religieus plaatje met tekst. Religieus, Christelijk, Zondagsschool, School met den Bijbel. Jaren 10/20. Zondagsschoolplaatje. Kwaliteit zie scan.
0.50024 aug 11:05
 
koop nu!Bidprentje Wildervank Bulder Klumpker 1894
Heel oud bidprentje uit 1894!!! Bid voor de Ziel van Zaliger Johannes Hermanus Bulder, echtgenoot van Anna Egberdina Klumpker, na een langdurig en ...
4.00024 aug 11:05
 
koop nu!Bidprentje Wildervank Bulder Klumper 1893.
Heel oud bidprentje uit 1893!!! Bid voor de Ziel van Zaliger Johannes Bulder, echtgenoot van Geziena Klumper, geboren te Wildervank den 17 januari ...
4.00024 aug 11:05
 
koop nu!Bidprentje Leiden De Keuning 1921.
Oude bidprentje uit 1921. Ter Gedachtenis aan Johannes Franciscus de Keuning geboren 2 februari 1915 te Leiden, overleden 2 april 1921 en begraven ...
1.75024 aug 11:05
 
koop nu!Bidprentje Arnhem Prins De Klerck 1907.
Oude bidprentje uit 1907. In uwe godvruchtige gebeden wordt aanbevolen de ziel van zaliger den heer Johannes Prins echtgenoot van mej. Sophia Theod...
1.75024 aug 11:05
 
koop nu!Bidprentje, Stadskanaal, Nieuwe Pekela, Sterenberg
Bid voor de ziel van zaliger Hendrik Sterenberg weduwnaar van Aleidis Alphonsa Maria Stephana Savenije geboren te Nieuw-Buinen 2 juli 1851, overl...
3.00024 aug 11:05
 
koop nu!Bidprentje, Stadskanaal, Nieuw-Buinen, Savenije.
Gedenk in uwe gebeden H.H. Missen en CommuniŽn de Ziel van Zaliger Aleidis Alphonsa Maria Stephana Savenije, echtgenoote van Hendrik Sterenberg dik...
3.00024 aug 11:05
 
koop nu!Maria Onbevlekt Ontvangen, Koningin.
Een weergave van de visioenen van Mamma Rosa uit San Damiano, betreffende Maria. Ansichtkaart in prima staat.
2.00024 aug 11:05
 
koop nu!Religieus, Devotie, Die gewasschen is heeft niet
Religieus plaatje. Zondagsschoolplaatje.
0.85024 aug 11:05
 
koop nu!Religieus, Devotie, Door het geloof is hij een inw
Religieus plaatje. Zondagsschoolplaatje.
0.85024 aug 11:05
 
koop nu!Religieus, Devotie, Velen zullen komen van Oost
Religieus plaatje. Zondagsschoolplaatje.
0.85024 aug 11:05
 
koop nu!Religieus, Devotie, Waar liefde woont gebiedt de H
Religieus plaatje. Zondagsschoolplaatje.
0.85024 aug 11:05
 
koop nu!Religieus, Devotie, Wat de toekomst brenge moge
Religieus plaatje. Zondagsschoolplaatje.
0.85024 aug 11:05
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Pagina verder Naar laatste pagina
Veiling 1 - 50 van 1372 veiling(en)

ansichtkaarten verzamelen, munten, boeken, postzegel verzameling kinderkaarten kopen verkopen

over qoop.nl | inschrijven | algemene voorwaarden | help | tips voor veilig kopen | rubrieken overzicht | Snelle links
qoop.nl wordt mede mogelijk gemaakt door: internetbureau Websight en vele enthousiaste verzamelaars.